„UAB „QUANTUM LIGHT INSTRUMENTS“ EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA DALYVAUJANT TARPTAUTINĖSE PARODOSE“

“Expo pažangiems” priemonės projekto trukmė: 2024 m. sausio mėn. – 2024 m. rugsėjo mėn.

Projekto veiklos nukreiptos UAB „Quantum light instruments“ aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) produkcijos eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo, žinomumo tarptautinėse rinkose didinimui. Projektas sprendžia eksporto plėtros, naujų partnerių paieškos problemas. Dalyvavimas tarptautinėse parodose sudaro sąlygas padidinti ne tik įmonės, tačiau ir jos gaminamos APV produkcijos pridėtinę vertę, taip pat ir šalies BVP. Parodose užmezgami kokybiškesni kontaktai, tiesiogiai pabendraujama su esamais partneriais, naujais klientais ir įsivertinama kokie, galbūt dar iki šiol nežinoti, konkurentai ar potencialūs partneriai dirba tiksliniame įmonės rinkos segmente.

Projekto tikslas yra bendradarbiaujant su Inovacijų agentūra plėsti UAB “Quantum Light Instruments” eksporto rinkas bei plėtoti lietuvių gamybos lazerinių sistemų eksportą visame pasaulyje bei garsinti Lietuvos vardą MTEP srityje.

Projekto finansavimo šaltinis – projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vertė yra 85 353 EUR ir ES finansavimo suma 42 677 EUR.

Projektą vykdo UAB „Quantum Light instruments“.

 EU is financing this project  Inovacijų agentūtos logo  QLI logo